NỮ ĐẾ BẢN TRUYỆN

NỮ ĐẾ BẢN TRUYỆN

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Team Lạnh Lùng
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 01/05/2020
Tổng lượt xem: 4.8K
Thể loại:

Từ Kiến Mộ tân đế đăng cơ, đối mặt với lão thần triều đình ủng hộ, ngôi vị hoàng đế của nàng vững chắc, vạn dân quy tâm. Từ khi đích công chúa đăng cơ đến nữ đế, nàng cơ hồ không tốn tâm lực gì. Người duy nhất có thể làm cho ngươi khó xử chính là ba ngàn nam tử trong hậu cung. Nhân sinh như mộng, thanh sử hư danh, tự hỏi mình không thẹn.