KIỀU QUÝ PHI THỦ ĐOẠN ÁC ĐỘC VÀ HOÀNG THƯỢNG KHÔNG DỄ CHỌC

KIỀU QUÝ PHI THỦ ĐOẠN ÁC ĐỘC VÀ HOÀNG THƯỢNG KHÔNG DỄ CHỌC

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Team Lạnh Lùng
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 01/02/2021
Tổng lượt xem: 984.2K
Thể loại:

Đứng thứ #2 danh sách truyện được xem nhiều nhất.

Đại tiểu thư tập đoàn nghìn tỷ mặc thành bia đỡ đạn nhỏ trong sách, vốn định sống sót, không ngờ lại rơi vào sự sủng ái cực hạn của lãnh diện đế vương, từng bước trầm luân, sủng quan lục cung. Lại xem Kiều Kiều quý phi nằm thắng cung đấu như thế nào, chọc động tâm huyền đế vương.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 00:28 30/05/2023.
Chương
1.7K10
1.8K7
1.9K10
71112
3788
1.1K6
1.9K7
5.3K26
5.4K15
4.1K8
3.2K13
3.8K5
4.7K4
1.4K5
1.2K7
1K9
2.2K15
45013
4.5K10
3.9K15
4.4K11
5.5K9
4K14
2.4K12
4.6K8
4.1K11
2.3K9
6.9K8
5.2K7
5.6K7
3.7K8
3.9K9
7.9K23
4.4K9
6.4K7
2.8K10
3.2K7
4.8K18
6.8K6
5.5K6
7.3K8
4.8K7
7.8K11
8.4K5
6.3K6
7.9K9
6.9K6
8.4K8
9.5K7
3.1K11
3.5K7
3.4K7
2.2K9
7.9K10
9K12
8.2K5
9K8
6.5K9
8.7K6
8.8K8
7.6K11
9.7K9
3.6K8
9.1K7
7K7
3.3K5
1.2K7
4.1K7
1.8K6
8.8K8
4.4K6
7.5K9
11.1K6
10.3K5
11.8K6
11.7K6
11.6K7
10.4K5
11K8
10.5K7
9.9K8
11K6
11.2K9
12.5K10
9.3K10
12K9
12K8
8.8K6
11K19
12.7K9
11.5K6
11.9K9
10.6K7
12.1K8
10.6K7
10.6K7
11.7K7
6.1K8
5.5K7
10.2K7
6.8K9
9.2K10
8.3K9
11.9K12
4.4K14
9.6K8
5.2K6
3.5K9
12.5K9
4.2K12
5K11
2.5K16
12.2K10
8.5K9
7.9K14
11.2K8
6.1K9
9.9K10
3.1K12
7.5K11
1.8K10
1.9K11
10.7K10
2.4K13
2.4K18
1.6K14
62314
4K14
3.8K10
6.3K11
9.5K12
14.3K13
12.4K13
4.6K15
2.5K20
5.1K16
4.7K18
12K19
6.3K16
8.7K13
5.4K18
12.7K18
21.9K21
22.2K23